Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2017

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 67 viti 2017

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të natyrës Nr.67
Viti XLVII i botimit
Shkodër, 2017

REDAKSIA
Prof. dr. Anila Neziri (Kryeredaktor) Prof. as. dr. Zamira Shabani, prof.as. dr. Florian Mandija, dr. Siditë Duraj, dr. Genci Berati, dr. Nevila Bushati (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 67 viti 2017

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 11 viti 2017

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave ekonomike               
Viti XI , 2017    
Shkodër, 2017

REDAKSIA
Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor) Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)
Prof. dr. Arjeta Troshani, prof. as. dr. Brilanda Bushati,  prof. as. dr. Blerta Dragusha, prof.as.dr. Albana Begani,
prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)               

DREJTOR I  REVISTËS           
Prof. dr. Adem BEKTESHI   

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:  
Arta Bajrami                           

Pronë letrare e  Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”   

Adresa e redaksisë: 
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”                                                      
Redaksia e Buletinit Shkencor
Seria e shkencave ekonomike                          
Tel fax: 00355 22800651

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 11 viti 2017

 

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 67 viti 2017

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave shoqërore
Viti XLVII i botimit
Shkodër, 2017

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI, Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA, Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. dr. Tomor OSMANI   –    Profesor Emeritus, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU, prof.as.dr.Alma HAFIZI.

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 67 viti 2017

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 67 viti 2017

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të edukimit
Viti XLVII (67) 2017
Shkodër, 2017

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Vehbi HOTI, Profesor Emeritus Sekretar shkencor - Prof. dr. Gëzim DIBRA Anëtarë - Prof. dr. Njazi KAZAZI, prof. as. dr. Fatos KOPLIKU, prof. as. dr. Paulina HOXHA, prof. dr. Suzana GOLEMI, Doc . Zenel LOHJA

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Edukimit
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 67 viti 2017