Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2018

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 68 viti 2018

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të natyrës Nr.68
Viti XLVIII i botimit
Shkodër, 2018

REDAKSIA
Prof. dr. Anila Neziri (Kryeredaktor)
Prof. as. dr. Zamira Shabani, prof.as. dr. Florian Mandija, dr. Siditë Duraj, dr. Genci Berati, dr. Nevila Bushati (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Natyrës
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 68 viti 2018

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 68 viti 2018

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave shoqërore Nr.68
Viti XLVIII i botimit
Shkodër, 2018

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI
Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA
Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU,
prof. dr. Tomor OSMANI, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU,
prof.as.dr.Alma HAFIZI

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 68 viti 2018

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 12 viti 2018

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave ekonomike
Viti XII i botimit
Shkodër, 2018

REDAKSIA
Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor)
Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)
Prof. dr. Arjeta Troshani
prof. as. dr. Brilanda Bushati
prof. as. dr. Blerta Dragusha
prof.as.dr. Albana Begani
prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE Ekonomike, viti 2018