Aktivitete

Përmbyllja e projektit 2-vjeçar me titull “Enterpreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan Mediterranean Region-HELIX”.

Ditën e martë, më datë 30.07.2019, në sallën e senatit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u zhvillua…

Dëgjesë publike për Raportin e Sigurimit të Cilësisë që do paraqitet në ASCAL të akreditimit të dytë institucional.

Në sallën e senatit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” më datë 29.07.2019, Zyra e Sigurimit të Cilësisë,…

Leksione të hapura në Universitetin e Firences

Në kuadrin e bashkëpunimit të Universitetit të Firences dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” pedagogu i…

Klubi Letrar Studentor, pjesë e Nismës Vullnetare Studentore, organizoi takimin me shkrimtarin shkodran Ridvan Dibra.

Në ambientet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Klubi  Letrar Studentor, pjesë e Nismës…

Në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, u organizua Konferenca I Shkencore Mbarëkombëtare e Shkencave Mjekësore Teknike “Edukimi, manipulimi dhe teknikat e avancuara në shkencat mjekësore teknike”.

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, më 21 - 22 qershor 2019, në ambientet e Universitetit…

Në Bibliotekën e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” u improvizua zhvillimi i një seance gjyqësore nga studentët e vitit III Bachelor të Fakultetit të Drejtësisë.

Më datë 20.06.2019 nga studentët e vitit  III Bachelor të Fakultetit të Drejtësisë, në ambientet e Bibliotekës së…

Në ambientet e Bibliotekës Universitare u organizua aktiviteti me temë “Informimi për të drejtat e viktimave të veprës penale, në veçanti për të drejtat e viktimave të trafikimit” .

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë  të Universitetit të Shkodrës “Luigj…

Zyra e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit të Standardeve organizoi një workshop trajnues mbi vlerësimin e performancës së stafit akademik.

Ditën e mërkurë, më 19.06.2019,  Zyra e Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit të standardeve organizoi një Workshop…

Filloi ekspedita mësimore në Turqi “Urë Akademike nga Shkodra në Edirne”.

Studentët e vitit të tretë të degës Histori në Fakultetin e Shkencave Shoqërore të Universitetit të Shkodrës “Luigj…

Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, mori pjesë në eventin lokal “Turizmi midis traditës dhe inovacionit” në kuadrin e projektit FOST-INNO.

Një grup prej pesë pedagogësh të stafit akademik të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,…