Bashkëpunime

 

 

 • BPRAL “Unimedica” Prishtinë, Kosovë
 • Universiteti i Mitrovicës “Isa Buletini“
 • Universiteti i Gjakovës, Kosovë
 • Kolegji Internacional Prizren, Kosovë
 • U. Education for Busines and Technology,  Kosovo
 • Kolegji i Gjilanit, Kosovë         
 • Uni Ukshin Hoti, Prizren
 • Kolegji ISPE, Prishtinë
 • Oda e Infermiereve, Mamive, Kosove
 • Kolegji AAB, Prishtinë
 • Universiteti HAXHI Zeka, Pejë, Kosove
 • Universiteti i Prishtines “Hasan Prishtina”, Kosovë
 • Universiteti „Kadri Zeka“ Gjilan
 • Universiteti I Gjakoves “Fehmi Agani”
 • Shoqata „Geroge C. Marshall“, Shqiper
 •  Oda e Infermiereve, Mamive, Kosove, OIK
 • Universiteti Marin Barleti, Tiranë
 • Shoqata Kosovare për Psikodagnostikë dhe Psikoterapi
 • Universiteti Albanian University, Tiranë
 • Kolegji Universitar Luarasi, Tiranë
 • Muzeu Marubi
 • Universiteti  i Elbasanit “Aleksander Xhuvani
 • Univesiteti i Mjeksisë, Tiranë
 • Sherbimi i Provës, Zyra Vendore, Shkodër
 • Kuvendi i Shqiperisë
 • Organizata Shqiptare e Urdhërit të Maltës
 • Gjykata e Rrethit Shkodër
 • Muzeu Historik, Shkodër
 • Univrsiteti “Aleksander Moisiu”, Durrës
 • Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF)
 • Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”
 • Akademia e Studimeve Albanologjike
 • Universiteti  Metropolitan i Tiranës
 • Federata Shqiptare e Sportit Universittar, Tiranë (anetaresim)
 • Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar  Lezhë
 • Alternativa Pro
 • Operatori i Sherbime të Kujdesit Shendetsor
 • Qendra e testimit S.T.A
 • Memorandun Bashkepunimi, Universiteti „ Fan Noli“ ,Korçë
 • Qendra e studimeve dhe Publikimeve per Arbëreshet, Tiranë
 • Universiteti i Arteve, Tiranë
 • Universiteti Europian I Tiranes (UET)
 • Kryqi i Kuq Shqiptar, dega Shkoder
 • Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave
 • Novaric Academy
 • REC (Qendra e Burimeve te Mjedisit)
 • Akademia e Shkencave e Shqiperise
 • Drejtoria Rajonale Trashigimise Kulturore Shkoder
 • Instituti i Statistikave Instat
 • Instituti per bashkepunim dhe Zhvillim