Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2012

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 62 viti 2012

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 6 viti 2012

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 62 viti 2012

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 62 viti 2012