Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2019

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 69 viti 2019

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të natyrës Nr. 69
Viti XLIX i botimit
Shkodër, 2019

REDAKSIA
Prof. dr. Anila Neziri (kryeredaktor)
Dr. Nevila Bushati (sekretare)
Prof. as. dr. Zamira Shabani, prof.as.dr. Florian Mandija,
dr. Siditë Duraj, dr. Edra Fresku (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Natyrës
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 69 viti 2019

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 69 viti 2019

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave shoqërore Nr.69
Viti XLIX i botimit
Shkodër, 2019

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI
Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA
Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU,
prof. dr. Tomor OSMANI, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU,
prof.as.dr.Alma HAFIZI

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo:  BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 69 viti 2019

 

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 13 viti 2019

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave ekonomike
Viti XIII i botimit
Shkodër, 2019

REDAKSIA
Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor)
Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)
Prof. dr. Arjeta Troshani
prof. as. dr. Brilanda Bushati
prof. as. dr. Blerta Dragusha
prof.as.dr. Albana Begani
prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE Ekonomike, viti 2019

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 68 viti 2019

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të edukimit
Viti XLIX i botimit
Shkodër, 2019

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Gëzim DIBRA
Sekretar shkencor - Prof. as. dr. Fatmir VADOHEJ
Anëtarë –Dr. Eranda HALLUNI, dr. Visar DIZDARI
prof. as. dr. Rrezarta DRAÇINI, prof. dr. Suzana GOLEMI,
doc. Zenel Lohja

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 69 viti 2019