Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2011

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, viti akademik 2008-2009

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, viti akademik 2008-2009

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, viti akademik 2008-2009

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, viti akademik 2008-2009

BULETINI I SHKENCAVE DIDAKTIKE, viti akademik 2008-2009

BULETINI I SHKENCAVE DIDAKTIKE, viti akademik 2008-2009