Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2011

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 61 viti 2011

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 5 viti 2011

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 5 viti 2011

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 61 viti 2011

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 61 viti 2011