Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2020

 

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 14 viti 2020

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave ekonomike
Viti XIV i botimit
Shkodër, 2020

REDAKSIA

Prof. dr. Elez Osmani (kryeredaktor)
Dr. Arjola Halluni (Dergjini) (sekretare shkencore)
Prof. dr. Arjeta Troshani
Prof. as. dr. Brilanda Bushati
Prof. as. dr. Blerta Dragusha
Prof.as.dr. Albana Begani,
prof. as. dr. Ardita Boriçi (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana GOLEMI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE Ekonomike, viti 2020

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 70 viti 2020

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të natyrës Nr. 70
Viti LXX i botimit
Shkodër, 2019

REDAKSIA

Prof. dr. Anila Neziri (kryeredaktor)
Dr. Nevila Bushati (sekretare)
Prof. as. dr. Zamira Shabani, prof.as.dr. Florian Mandija, dr. Siditë Duraj, dr. Edra Fresku (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana Golemi

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës ―Luigj Gurakuqi
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave të Natyrës
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 70 viti 2020

 

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 70 viti 2020

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave shoqërore Nr.70
Viti LXX i botimit
Shkodër, 2020

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI
Sekretar shkencor - Prof. as. dr. Nevila DIBRA
Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU,
prof. dr. Tomor OSMANI, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU,
prof. as. dr. Alma HAFIZI

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Adem BEKTESHI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor
Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo:  BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 70 viti 2020

 

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 70 viti 2020

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të edukimit
Viti LXX i botimit
Shkodër, 2020

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Gëzim DIBRA
Sekretar shkencor - Prof. dr. Fatmir VADOHEJ
Anëtarë –Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga,
prof.as.dr. Arjana Striniqi, prof. as.dr. Dhurata Hoxha, dr. Eranda
HALLUNI, dr. Visar DIZDARI, dr. Besara KADIU

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana GOLEMI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 70 viti 2020