MUNDËSI PUNËSIMI PËR PEDAGOGËT E BRENDSHËM

 

Në këtë faqe do të gjeni njoftime për punësimin për pedagogët e brendshëm në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi"

 

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Departamenti i Gjeografisë

Aplikimi për konkurs për dy vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Fizikës

Aplikimi për konkurs për nje vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Lëndëve Paraklinike

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti i Arteve

Aplikimi për konkurs për dy vende të lira pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Lëndëve Paraklinike

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Departamenti i Fizikës

Aplikimi për konkurs për një vend të lirë pune, për Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Departamenti i Gjeografisë