Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2014

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 64 viti 2014

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 8 viti 2014

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 64 viti 2014

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 64 viti 2014