Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2015

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 65 viti 2015

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 9 viti 2015

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 65 viti 2015

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 65 viti 2015

BULETINI I SHKENCAVE JURIDIKE, nr. 9 viti 2015