Oraret e Provimeve

 

Datat e provimeve, semestri i dytë, viti akademik 2023-2024

Datat e povimit të diplomës, sezoni i dimrit, viti akademik 2023-2024

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Datat e riprovimeve, sezoni i dimrit, viti akademik 2023-2024

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik