Njoftime

Datat e provimeve të semestrit të parë, viti akademik 2019 - 2020

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të parë:

Scholarship offered by Ondokuz Mayis University, Turkey

As part of the ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Ondokuz Mayis, Turkey in collaboration with the University of Shkodra…

NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIM PROJEKTI “SAFE HARBOR”

Në kuadër të projektit SAFE HARBOR të financuar nga Bashkimi Europian, Fakulteti i Drejtësisë Universiteti “Luigj Gurakuqi” partner në këtë projekt…

Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 426, datë 28.12.2019 "Për miratimin e reduktimit në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve për vitin akademik 2019-2020, në programet e studimit të ciklit të dytë"
Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 425, datë 28.12.2019 "Për miratimin e përjashtimit nga tarifa vjetore e shkollimit të studentëve, për vitin akademik 2019-2020"
Urdhër Rektori nr. 13 datë 10.01.2020

Dita e shtundë me datë 11 janar 2020, do jetë ditë e rregulltë pune, duke zëvendësuar datën 03.01.2020.

Bashkangjitur gjeni dokumentin:
Urdhër…

Njoftim për zëvendësim të mësimit, semestri I, viti akademik 2019-2020.

Bashkangjitur gjeni njoftimet përkatese të ndara në fakultete:

Bordi i Administrimit të Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi mori sot një vendim për dhënien e një ndihme financiare për lehtësimin e pasojave të familjeve të prekura nga tërmeti i datës 26.11.2019

Bashkangjitur gjeni vendimin:

Vendimi nr. 423, datë 28.12.2019

Vendimi Bordit të Administrimit nr. 410, datë 12.12.2019 "Për miratimin e trajtimit me bursë të studentëve për vitin akademik 2019-2020"
Vendimi Nr 421 Prot. Date 23.12.2019 I ndryshuar me vendimin Nr. 421/1 datë 23.12.2019

Vendimi Nr 421 Prot. Date 23.12.2019 I ndryshuar me vendimin Nr. 421/1 datë 23.12.2019

Për  miratimin e studentëve fitues për bursat e ofruara nga…

Graz International Summer School Seggau 2020

Graz University organized "Graz International Summer School Seggau 2020"

You may find more detailed information on the brochures on this summer…

Njoftim mbi Ceremoninë e diplomimit të studentëve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për vitin akademik 2018-2019.

Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, të cilët kanë përfunduar studimet në ciklin I dhe II të vitit akademik…

"Stipendium Hungaricum” të ofruara nga Qeveria e Hungarisë

Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj për…

Në ambientet e Bibliotekës së Unveristetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të organizohet leksioni i hapur me temë Jeta mes shkencës dhe humanizmit, më datë 11.12.2019, ora 12.00.

Departamenti i Infermirisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës në bashkëpunim me Akademinë Shqiptaro- Amerikane të Shkencave dhe Arteve, Nju Jork,…

Bashkia Shkodër, më datë 10.12.2019, ora 10.00, do të zhvillojë diskutimin me temë “Karta e studentit dhe shërbimet që ofrohen”.
NJOFTIM mbi studentët të cilët si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019, vijnë nga familje që kanë humbur anëtarët e tyre apo i janë shpallur të zhdukur, për vitin akademik 2019-2020 përfitojnë bursë në masën 15.000 lekë.

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi “ njofton të gjithë studentët të cilët si rezultat i tërmetit të datës 26.11.2019, vijnë nga familje që kanë…

Umeå University, Sweden offers Master’s programmes in Mathematics and Mathematical Statics.

Umeå University, Sweden offers Master’s programmes in Mathematics and Mathematical Statics. This University welcomes international students and offers…

Scholarships offered by University of Vechta, Germany

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Vechta, Germany in collaboration with the University of…

Fondacioni "Alternativa e së Ardhmes" do të akordojë 15 bursa të inkurajimit për studentët e ekselencës.

Fondacioni   "Alternativa   e së Ardhmes"   ALSAR  akordon 15 bursa  të inkurajimit   për studentët  e ekselencës së Universitetit të Shkodrës "Luigj…

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës ‘’Luigj Gurakuqi’’ që në datat 26.11.2019 dhe 27.11.2019 nuk do të zhvillohet mësimi.