Njoftime

Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e shkencave të edukimit për vitin 2020

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave të Edukimit pranë Fakultetit të Shkencave të…

Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë, raundi i tretë, viti akademik 2020-2021
Scholarships offered by University of Bologna, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Bologna in collaboration with the University of Shkodra “Luigj…

Njoftim për datat e zhvillimit të konkursit të pranimit, raundi i tretë, në programet e studimit Pikturë e Grafikë dhe Pedagogji Muzikore, viti akademik 2020 – 2021
Urdhër Rektori nr. 308, datë 05.10.2020

Bashkangjitur gjeni urdherin:
Urdhër Rektori nr. 308, datë 05.10.2020​​​​​​​

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 25 tetor 2020, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze.

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 25 tetor 2020, ora 15:00, zhvillohet testi…

Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë, raundi i dytë, viti akademik 2020-2021
Njoftim për datat e zhvillimit të konkursit të pranimit, raundi i dytë, në programet e studimit Pikturë e Grafikë dhe Pedagogji Muzikore, viti akademik 2020 – 2021
Njoftim për datat e zhvillimit të konkursit të pranimit, fakultet i dytë, në programin e studimit Bachelor në Edukim Fizik, viti akademik 2020 – 2021
Scholarships offered by University of Economics, Prague (Czech - Republic)

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Economics, Prague (Czech - Republic) in collaboration with the…

PREZANTIMI I BURSAVE "CHEVENING ON THE ROAD"

Chevening është një program prestigjjoz i qeverisë britanike i cili mbështet me bursë të plotë studimet një vjeçare master në çdo universitet të…

Pranimet e studentëve në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi, vitin akademik 2020-2021, për të gjithë kategoritë e studentëve.
Listat paraprake të fituesve, në programet e studimit të ciklit të parë, raundi i parë, viti akademik 2020-2021
Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 03 Shtator 2020, ora 16:00, zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 03 Shtator 2020, ora 16:00, zhvillohet testi…

Listat e aplikantëve të raundit të parë, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), viti akademik 2020-2021.
Normat e pranimit për programet e studimeve të ciklit të parë (Bachelor) në Edukim Fizik e Sporte, në Pikturë dhe Grafikë dhe Pedagogji Muzikore, viti akademik 2020-2021
Njoftim për datat e zhvillimit të konkursit të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), viti akademik 2020 – 2021

Bazuar në udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2020 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e…

PUNËSIM I SHPEJTË DHE I SIGURT, Erca Albania

Erca Albania kërkon të punësojë aplikantë:

  • Jurist
  • Inxhinier Ndërtimi
  • Financier
  • Magazinier
  • Arkitekt (Interior Design)
  • Prezantuese në Showroom…
Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e shkencave ekonomike për vitin 2020

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik të…

Scholarships offered by University of Messina, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Messina in Italy in collaboration with the University of…