Njoftime

Njoftim për datat e zhvillimit të konkursit të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), viti akademik 2020 – 2021

Bazuar në udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2020 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e…

PUNËSIM I SHPEJTË DHE I SIGURT, Erca Albania

Erca Albania kërkon të punësojë aplikantë:

  • Jurist
  • Inxhinier Ndërtimi
  • Financier
  • Magazinier
  • Arkitekt (Interior Design)
  • Prezantuese në Showroom…
Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e shkencave ekonomike për vitin 2020

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik të…

Scholarships offered by University of Messina, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Messina in Italy in collaboration with the University of…

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton të gjithë studentët që në datën 17 Korrik 2020, ora 16:00, zhvillohet testi ndërkombetar të gjuhës Angleze

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton të gjithë studentët që në datën 07 Korrik 2020, ora 16:00, zhvillohet testi…

Urdhri i MASR për caktimin e datës së zgjedhjeve në IAL dhe urdhri i Rektorit për fillimin e procesit zgjedhor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".
Banka e Shqipërisë, Çmimi i Guvernatorit për diplomën më të mirë 2020
Alps-Adriatic Scholarships of University of Klagenfurt

Detailed information on these scholarships may be found on following link:

Alps-Adriatic Scholarships of University of Klagenfurt​​​​​​​

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 04 Qershor 2020, ora 16:00, zhvillohet testi ndërkombetar te gjuhës Angleze

TOEIC L&R     119 €

Ky test zhvillohet ҫdo muaj në Universitetin “Luigj Gurakuqi” te Salla A3 ne Rektorat

Lista e testeve te gjuhëve te akredituara…

Vendimi i Senatit Akademik nr 173, datë 26.05.2020 "Për miratimin e kuotave të pranimeve të reja në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademin 2020-2021 në USH"
Vendim Senati Akademik nr 172, datë 26.05.2020 "Për miratimin e mbylljes së procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" për vitin akademik 2019-2020"
ERASMUS+ Call: 4 ERASMUS+ Scholarships at the University of Vechta (Germany)

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries we offer 4 scholarships for students studying German, English, Geography or…

Vendim Rektorati nr 171, datë 20.05.2020 "Për miratimin e rregullores për masat sanitare për minimizimin e riskut nga COVID-19"
Njoftim mbi trajnimin “Media Literacy in a digitalized world”

Ju njoftojmë se trajnimi “Media Literacy in a digitalized world”, i përfshirë brenda projektit TEAVET, i parashikuar të zhvillohej në Laboratorin e…

Njoftim mbi trajnimin “Media Literacy and Online Communication”

Ju njoftojmë se trajnimi “Media Literacy and Online Communication”, i përfshirë brenda projektit TEAVET, i parashikuar të zhvillohej në Laboratorin e…

Aplikim për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të parë të studimit, viti akademik 2019-2020

Në bazë të vendimit Nr.251 datë 27.03.2020 për një ndryshim në vendimin nr.269 datë 29.03.2017 të Këshillit të Ministrave , “Për përcaktimin e…

Vendimi i Senatit nr. 155, datë 03.04.2020 "Për miratimin e proçesit mësimor on-line në USH "Luigj Gurakuqi" në situaten COVID-19"
The University of Turin is pleased to invite applications for its Visiting Professors Program.

The call for the academic year 2020/2021 offers 108 positions to professors from EU and non-EU countries.

Applications can be submitted until May 6…

Urdhëri nr. 154, datë 02.04.2020, për një ndryshim të urdhërit nr. 153 datë 20.03.2020 "Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
VKM nr. 251, datë 27.03.2020