Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2011

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 60 viti 2010

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 4 viti 2010

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 60 viti 2010

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 60 viti 2010