Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2013

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 63 viti 2013

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKO-JURIDIKE, nr. 7 viti 2013

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 63 viti 2013

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 63 viti 2013