Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2016

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 66 viti 2016

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 10 viti 2016

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 66 viti 2016

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 66 viti 2016