Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 • 5 Departamente
 • 8 Programe Bachelor
 • 6 Programe Master Profesional
 • 1 Program Master Shkencor
 • 2 Programe Profesionale

Dekan: Prof. as. dr. Rrok Smajlaj

eMail: rrok.smajlaj@unishk.edu.al


zv/Dekan: Doc. as. dr. Neira Medja

eMail: neira.medja@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Rudina (Bushati) Meraja

eMail: rudina.meraja@unishk.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” e nisi veprimtarinë e vet mësimore dhe shkencore, me themelimin e Institutit të Lartë Pedagogjik, më 2 shtator 1957.

 

 

Lexo më shumë

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

 • 4 Departamente
 • 7 Programe Bachelor
 • 7 Programe Master Profesional
 • 3 Programe Master Shkencor

Dekan: Prof. dr. Fatmir Vadohej

eMail: fatmir.vadahi@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof.as.dr. Fatbardha Osmanaga

eMail: fatbardha.omanaga@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Klodiana Prenga

eMail: klodiana.prenga@unishk.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fillesat e tij në vitin akademik 1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli Ulët). Po në këtë vit akademik, u krijua, për herë të parë, në USH, katedra e Psikologjisë dhe Pedagogjisë, e cila merret me problemet e Degës së mësuesisë për Ciklin e Ulët.

 

 

Lexo më shumë

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

 • 4 Departamente
 • 6 Programe Bachelor
 • 2 Programe Master Profesional
 • 4 Programe Master Shkencor
 • 1 Program Doktoratë në "Gjuhë Shqipe"
 • 1 Program Profesional
 • Qëndra e Studimeve Albanologjike

Dekan: Prof.dr. Artan Haxhi

eMail: artan.haxhi@unishk.edu.al


Zv. Dekan: Dr. Ermira Alija

eMail: ermira.alija@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Doriana (Shpori) Deda

eMail: doriana.deda@unishk.edu.al

Fakulteti i Shkencave Shoqërore është një prej themelvënësve të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe e ka gjenezën e tij që në vitin 1957, vit kur u hap për herë të parë Instituti i Pedagogjik 2 vjeçar i Shkodrës. Me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 167, datë 28. 05. 1991 Universiteti fitoi statusin që ka sot dhe brenda tij Fakulteti i Shkencave Shoqërore nisi jetën si njësi e veçantë me dy drejtime studimi: Gjuhë shqipe – Letërsi dhe Histori – Gjeografi. Pranë këtij fakulteti është ngritur dhe funksionon Qendra e Studimeve Albanologjike. Me Urdhërin nr. 498, dt. 07. 10. 2011 në vitin akademik 2011-2012 u hap shkolla doktorale “Gjuhë shqipe”. Ajo synon të kryejë studime komplekse në fushë të gjuhësisë, si në rrafshin sinkronik, ashtu edhe në atë diakronik.

 

 

Lexo më shumë

Fakulteti i Drejtësisë

 • 3 Departamente
 • 1 Program i integruar 5 vjeçar Master i Shkencave në Drejtësi
 • 2 Programe Master Shkencor

Dekan: Dr. Gasper Kokaj

eMail: gasper.kokaj@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof as. Dr. Irma Baraku

eMail: irma.baraku@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Kamber Daija

eMail: kamber.daija@unishk.edu.al

Fakulteti i Drejtësisë i USH-së është themeluar në vitin 1992. Programi i studimit 4-vjeçar në Drejtësi (mbi bazën e të cilit, sipas Ligjit për Arsimin e Lartë në RSH të vitit 2007, u kalua në programin e studimit 3-vjeçar Bachelor në Juridik)
është hapur me VKM nr. 349, datë 10.08.1992 “Për hapjen e degës së Drejtësisë dhe Administrim-Biznesit në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër”.

 

 

Lexo më shumë

Fakulteti Ekonomik

 • 3 Departamente
 • 3 Programe Bachelor
 • 4 Programe Master Profesional
 • 4 Programe Master Shkencor
 • 1 Program Doktoratë në "Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrushëm"

Dekan: Prof.as.dr. Blerta (Spahia) Dragusha

eMail: blerta.dragusha@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof.as.dr.Albana (Begani) Boriçi

eMail: albana.borici@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Fatbardha (Meraja) Myrtja

eMail: fatbardha.myrtja@unishk.edu.al

Fkulteti Ekonomik i USH-së është themeluar në vitin 1993, me Vendimin nr. 349, datë 10.8.1992 të MASH, mbi bazën e shkollës amerikane të biznesit dhe mbështetjen e Universitetit të Ilinoisit të Jugut, Carbondale dhe Universitetit të Nebraskës në SHBA.

 

 

Lexo më shumë

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 • 3 Departamente
 • 4 Programe Bachelor
 • 4 Programe Master Profesional

Dekan: Prof.asoc.dr. Edlira Bushati

eMail: edlira.bushati@unishk.edu.al


zv/Dekan: Dr. Alva Dani (Halluni)

eMail: alva.dani@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Fatjona Troshani

eMail: fatjona.trashani@unishk.edu.al

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i USH-së është krijuar si njësi qendrore më vete në vitin 2001, me Vendimin MASH, dt. 31.01.2001, mbi bazën e Departamentit të Gjuhëve të Huaja dhe Departamentit të Gjermanistikës. Sot ai ka tre departamente, përkatësisht Departamentin e Anglistikës, Departamentin e Gjermanistikës dhe Departamentin e Romanistikës.

 

 

Lexo më shumë