Buletine të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", viti 2019

 

BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 71 viti 2021

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të natyrës Nr. 71
Viti LXXI i botimit
Shkodër, 2021

REDAKSIA
Prof. as. dr. Anila Dizdari (kryeredaktor)
Dr. Nevila Bushati (sekretare)
Prof. as. dr. Zamira Shabani, prof.as.dr. Florian Mandija, dr. Siditë Duraj,
dr. Edra Fresku (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana Golemi

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor
Seria e Shkencave të Natyrës
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË NATYRËS, nr. 71 viti 2021

BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 71 viti 2021

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave shoqërore Nr.71
Viti LXXI i botimit
Shkodër, 2021

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI
Sekretar shkencor - Prof. dr. Alfred ÇAPALIKU
Anëtarë - Prof. dr. Nertila LJARJA,
prof. as. dr. Orjeta Baja, prof.as. dr. Arben Prendi
prof. as. dr. Nevila Dibra

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana GOLEMI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor
Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo:  BULETINI I SHKENCAVE SHOQËRORE, nr. 71 viti 2021

 

BULETINI I SHKENCAVE EKONOMIKE, nr. 15 viti 2021

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave ekonomike
Viti XV i botimit
Shkodër, 2021

REDAKSIA
Prof. as. dr. Fatbardha Molla (kryeredaktore)
Dr. Ylvije Kraja (sekretare shkencore)
Prof. dr. Arjeta Troshani, prof. as. dr. Albana Begani,
prof. as. dr. Blerta Dragusha, prof.as.dr.Elidiana Bashi,
prof. as. dr. Mirjam Dibra (anëtarë)

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana GOLEMI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor
Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE Ekonomike, nr 15 viti 2021

BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 71 viti 2021

BULETIN SHKENCOR
Seria e shkencave të edukimit
Viti LXXI i botimit
Shkodër, 2021

REDAKSIA
Kryeredaktor - Prof. dr. Gëzim DIBRA
Sekretar shkencor - Prof. dr. Fatmir VADOHEJ
Anëtarë –Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga,
prof.as.dr. Arjana Striniqi, prof. as.dr. Dhurata Hoxha, dr. Eranda
HALLUNI, dr. Visar DIZDARI, dr. Besara KADIU

DREJTOR I REVISTËS
Prof. dr. Suzana GOLEMI

Korrektoi dhe punoi në kompjutër:
Arta Bajrami

Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Adresa e redaksisë:
Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"
Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore
Tel/fax: 0035522243747

Lexo: 
BULETINI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT, nr. 71 viti 2021