Fakulteti Ekonomik

 


Dekan: Prof.as.dr. Blerta (Spahia) Dragusha

eMail: blerta.dragusha@unishk.edu.al


zv/Dekan: Prof.as.dr.Albana (Begani) Boriçi

eMail: albana.borici@unishk.edu.al


Sekretare Dekanit: Fatbardha (Meraja) Myrtja

eMail: fatbardha.myrtja@unishk.edu.al


 

Fakulteti Ekonomik i USH-së është themeluar në vitin 1993, me Vendimin nr. 349, datë 10.8.1992 të MASH, mbi bazën e shkollës amerikane të biznesit dhe mbështetjen e Universitetit të Ilinoisit të Jugut, Carbondale dhe Universitetit të Nebraskës në SHBA.

 

MISIONI

Fakulteti Ekonomik ka mision formimin e studentëve me njohuritë më bashkëkohore duke synuar përgatitjen e tyre si menaxherë, financierë, kontabilistë dhe specialistë në fushën e turizmit të aftë për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të komunitetit e të vendit dhe si dhe në kërkimin shkencor dedikuar fushës së ekonomisë.

POLITIKA E CILËSISË

Të mbajë dhe zhvillojë më tej rolet dhe funksionin e fakultetit si sigurues i cilësisë në arsimimin e të gjitha shtresave në funksion të prioriteteve të zhvillimit ekonomik të vendit

 

 

Organika

 

 

Aktivitete