Departamenti i Turizmit

 

Programet e Studimit


Bachelor

  1. Turizëm

Master Profesional

  1. Master Profesional në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi

Master Shkencor

  1. Master i Shkencave në Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm

Doktoratura

  1. Shkolla Doktorale në Ekonomi dhe Turizëm i Qëndrueshëm

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Mirjam Dibra

eMail: mirjam.dibra@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Borana Gjylbegaj

eMail: borana.gjylbegu@unishk.edu.al