Departamenti i Financë Kontabilitetit

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Asoc.Dr. Elidiana Bashi

eMail: elidiana.bashi@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Arstela Ivziku

eMail: arstela.ivziku@unishk.edu.al