Njoftime

Vendimi për datat e zhvillimit të konkurseve
Vendim për ndërrimin e datës së provimit të lëndës: Teori të përgjithshme të komunikimit, moduli 2 Kursi 1, programi i studimit Gazetari-Komunikim.
Udhëzim nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise nr. 10, datë 15.05.2019
Urdhër i përbashkët nga QSHA dhe RASH nr. 1, datë 17.06.2019
Urdhër Rektori nr. 241, datë 17.07.2019 "Për regjistrimet e kandidatëve në ciklin e parë të studimeve në USH për vitin akademik 2019-2020"
Vendimi SA nr 240, datë 17.07.2019 "Për disa ndryshime në vendimin 136 datë 25.04.2019 për miratimin e kuotave të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve, viti akademik 2019-2020"
Njoftim për provimin e gjuhës angleze.

Universiteti “Luigj Gurakuqi” në marrëveshje me STA dhe MAS, njofton te gjithë studentet që në datën 31 Korrik 2019, ora 16:00, zhvillohet testi…

Scholarships offered by University of Vechta, Germany

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Vechta, Germany in collaboration with the University of…

NJOFTIM PËR BOTIME NË BULETININ SHKENCOR TË SHKENCAVE JURIDIKE

NJOFTIM PËR BOTIME NË BULETININ SHKENCOR TË SHKENCAVE JURIDIKE

 

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e…

Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FSHSH

Bashkangjitur gjeni shkresën zyrtare

Shkresa Nr.Prot 611

Shkresa Nr.Prot 612

Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FGJH

Bashkangjitur gjeni shkresën zyrtare

Shkresa Nr.Prot 397, datë 03.07.2019

Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FE

Bashkangjitur gjeni shkresën zyrtare

Shkresa nr. 1007 Prot

Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FSHN.

Bashkangjitur gjeni shkresën zyrtare

Shkresa nr. 776 Prot

Scholarships offered by University of Powisalnski, Poland

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Powisalnski, Poland in collaboration with the University of…

Njoftim për datën e vjeshtës së vogël dhe datat e diplomimit në FSHE.

Bashkangjitur gjeni shkresën zyrtare

Shkresa nr. 712 Prot

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2019.

Banka e Shqipërisë ka shpallur të hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2019”.

Në këtë konkurs, Banka e Shqipërisë fton të…

Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e Shkencave të Edukimit për vitin 2019.

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e…

Departamenti i Gjuhës Angleze i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja organizon aktivitetin e titulluar "A Flavour of Romanticism in English Literature".

Në kuadër të 25-vjetorit të themelimit të Departamentit të Gjuhës Angleze, organizohet një aktivitet letrar me studentët e vitit të  dytë, të kursit…

Në ambientet e Bibliotekës Universitare do të zhvillohet një shfaqje kushtuar 260- vjetorit të lindjes së Robert Bërns.

Në kuadër të aktiviteteve për 25- vjetorin e Departamentit të Gjuhës Angleze, ditën e mërkurë, datë 26 qershor 2019, në ambientet e Bibliotekës…

Keni rastin t'u bashkoheni kolegëve tuaj nga vende të ndryshme evropiane, të cilët janë regjistruar dhe do të vijnë për të ndjekur Summer University Albania.

Qytetet luajnë një rol kyç si motorë të ekonomisë ku jetojnë sot më shumë se 2\3 e popullsisë evropiane, si vende ku ndërthuren lidhjet, kreativiteti…