Forca e dashurisë në fushen e shëndetësisë: nga komunikimi i diagnozës deri tek kurat paliative

Departamneti i Lëndëve Klinike & Paraklinike
Organizon Leksion të Hapur me teme: Forca e dashurisë në fushen e shëndetësisë: nga komunikimi i diagnozës deri tek kurat paliative.  

14 Maj 2024 salla A 3 Rektorati ora 09.00

Lektore: Profesoresha  PAOLA ARGENTINO

Profesoreshe e shquar në Universitetin “ Sacro Cuore ” Fakultetin e Mjeksise dhe Kirurgjise, Rome, Itali.

Ftohen të marrin pjesë: Pedagogë të Universitetit të Shkodrës, përsonel shëndetësore, studentë të Shkencave Mjeksore Teknike.