Lista e aplikantëve për zgjedhjen e anëtarëve të institucioneve për përgatitjen dhe administrimin e zgjedhjeve