Në zbatim të urdhrit të kryeministrit, dita e premte, data 15 mars 2024 do të jetë dite pushimi. Por të gjitha provimet e planifikuara në këtë datë do të zhvillohen sipas kalendarit të shpallur nga fakultetet.

Në zbatim të urdhrit të kryeministrit, dita e premte, data 15 mars 2024 do të jetë dite pushimi. 
Por të gjitha provimet e planifikuara në këtë datë do të zhvillohen sipas kalendarit të shpallur nga fakultetet.