Burse studimi për studentët e FE dhe FSHN

MAGI GROUP (bashkengjitur broshura informuese) deshiron te ofroj dy bursa studimi per studentët e Universitetit te Shkodres perkatesisht 1 burse per studentët e diplomuar ne Informatike (preferohet ne mbyllje te programit master) dhe 1 burse per studentët ne prag te diplomimit master shkencor Ekonomi finance.

 

Bashkangjitur gjeni njfotimet dhe kriteret per perzgjedhjen dhe kushtet e burses se studimit (bursa mund edhe te zgjatet deri ne 2 vite nese do te kete interes nga studentët).

Economia_REV1_Tirana__3_.docx Informatico_REV1_Tirana__1_.docx Presentation_Magi_Group.pdf