Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

 

Programet e Studimit


Bachelor

  1. Edukim Fizik dhe Sporte

Master Profesional

  1. Master Profesional në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Gjulio Zefi

eMail: gjulio.zefi@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Kozeta Bushati

eMail: kozeta.bushati@unishk.edu.al