Departamenti i Gjuhës Angleze

 

Programet e Studimit


Bachelor

  1. Gjuhë Angleze

Master Profesional

  1. Master Profesional Mësuesi në Gjuhë Angleze

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Albana Hadri

eMail: albana.hadri@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Arjeta Quku

eMail: arjeta.quku@unishk.edu.al