Departamenti i Gjermanistikës

 

Programet e Studimit


Bachelor

  1. Gjuhë Gjermane

Master Profesional

  1. Master Profesional Mësuesi në Gjuhë Gjermane

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Aterda Lika

eMail: aterda.lika@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Arjeta Quku

eMail: arjeta.quku@unishk.edu.al