Departamenti i së Drejtës Civile

 

Programet e Studimit


Diplomë studimesh të integruara Master i Shkencave në Drejtësi me 300 pikë kredite me kohëzgjatje 5 vite akademike

  1. Drejtësi

Master Shkencor

  1. Master i Shkencor ''E Drejtë Kushtetuese dhe Administrative''
  2. Master i Shkencor ''E Drejta Private dhe e Biznesit''

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Eugena Bari

eMail: eugena.bisha@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Brunilda Kopshtari

eMail: brunilda.kopshtari@unishk.edu.al