Konferenca Ndërkombëtare "Pikëtakime Kulturore në Arealin Ballkanik". E hënë, dt 11.12.2023, ora 11:00

E hënë, dt 11, ora 11:00, bashkohu me studjues të Ballkanit Perëndimor në Konferencën Ndërkombëtare "Pikëtakime Kulturore në Arealin Ballkanik": nga kultura si ndërmjetësim dhe urë zhvillimi në Ballkanin Perëndimor, tek etnogjuhësia dhe debati shkencor rreth saj; nga historia e panjohur e rrugës së famshme Skadarlija në Beograd, tek mundësitë për të integruar lokalen tek diskursi i gjerë i integrimit rajonal.

Mëso më shumë duke konsultuar abstraktet në https://unishk.edu.al/kerkimi-shkencor/konferenca/piketakime-kulturore-ne-arealin-ballkanik