PIKËTAKIME KULTURORE NË AREALIN BALLKANIK

Shkodër, 11 dhjetor 2023

 

Organizatorë:  Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Departamenti i Gjuhësisë, Departamenti i Letërsisë, në bashkëpunim me Fakultetin Filologjik të Universitetit të Beogradit dhe Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës.

 

Data e konferencës: 11 dhjetor 2023, ora 11:00 - 13:00

Vendndodhja: Biblioteka e Universitetit të Shkodrës

 

Bordi shkencor

Prof.dr. Artan Haxhi   

Prof.dr. Naile Mala Imami

Prof.dr. Berton Sulejmani

Prof.dr. Mimoza Priku

Prof.as.dr. Arben Prendi

Prof.as.dr. Orjeta Baja

Prof.as.dr. Valbona  Karakaçi

Prof.as.dr. Rrezarta Dracini

Dr. Rezearta Murati

Dr. Merita Hysa

Dr. Ermira Alija

Dr. Gezim Puka

 

Bordi organizativ

Prof.dr. Mimoza Priku

Prof.as.dr. Valbona  Karakaçi

Prof.as.dr. Rrezarta Dracini

Prof.dr. Naile Malaj

Prof.as.dr. Orjeta Baja

Dr. Rezearta Murati

Dr. Merita Hysa

Dr. Gezim Puka

Rovena Mesi