EU Green Week 2023

Java e gjelber është një javë aktivitetesh e inicuar nga Bashkimi European për të debatuar, për t’u njohur e për të diskutuar mbi politikat mjedisore të Bashkimit European. Është një mundësi për të festuar progresin e bërë dhe për të inkurajuar individët, komunitetet dhe organizatat për vepruar për mbrojtjen e mjedisit, për ne dhe brezat e ardhshëm, duke promovuar në mënyrë të vazhdueshme zhvillimin e qëndrueshëm. Kjo javë është 3-9 qershor qershor dhe përgjatë kësaj jave do zhvillohen një sërë aktivitetesh . Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me organizatën Well Point me datën 6.6.2023 ora 17.30 do zhvillojnë online aktivitetin Kontributi yt per qendrueshmerine-Ti ben ndryshimin .
Mund të merrni pjesë na aktivitet nëpërmjet link-ut https://us05web.zoom.us/j/88001806684?pwd=RmJFaVBBeElRSGplbFhjbXg5ME5lQT09

#EU #GreenWeek2023 #PartnerEvent #unishk

Green_Week_Agenda__1_.docx