Zgjedhjet 2020 në Universitetin e Shkodës "Luigj Gurakuqi"

 

Vendimi i Senatit Akademik nr 106, datë 20.02.2020  për miratimin e rregullores "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin akademik në USH".

 

Urdhri Nr.175 datë 30.06.2020 i MASR për zhvillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet e arsimit të lartë.

 

Urdhri Nr.199, datë 30.06.2020 i Rektorit të USH-së për shpalljen e fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe senatin akademik në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

 

Shkresë e Rektorit të USH- së: "Përcillet për njohje dhe për zbatim urdhri nr. 199, datë 30.06.2020 i Rektorit të USH- së".

 

Senati Akademik në mbledhjen e datës 06.07.2020 vendosi për Fakultetin e Drejtësisë shtyrjen e afatit të aplikimit për në KIZ dhe KA deri me datën 07.07.2020 ora 09:00.

 

Vendimi i Senatit Akademik nr. 204, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH"

 

Vendimi i Senatit Akademik nr. 205, datë 07.07.2020 "Për miratimin e anëtarëve të Komisionit Apelimit (KA) në USH"

 

Aplikantët për Komisionin Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) në USH.

Arian Gjura Pedagog FE Kandidat për anëtar
Ardian Hoti Pedagog FSHSH Kandidat për anëtar
Marsel Nilaj Pedagog FSHSH Kandidat për anëtar
Sebastjan Mjekaj Pedagog FSHN Kandidat për anëtar
Arselida Mashaj Pedagog FSHN Kandidat për anëtar
Rajminda Këçira Pedagog FGJH Kandidat për anëtar
Ingrit Tirana Pedagog FGJH Kandidat për anëtar
Fatjon Nurja Pedagog FSHE Kandidat për anëtar
Benjamin Naku Pedagog FSHE Kandidat për anëtar
Gasper Kokaj Pedagog FD Kandidat për anëtar
Enriko Daka Student FSHN Kandidat për anëtar
Megan Krahu Student FD Kandidat për anëtar
Julia Preka Pedagog FSHN Kandidat për sekretar

 

Aplikantët për Komisionin e Apelimit (KA) në USH.

Arlinda Ymeri Pedagoge FSHE Kandidat për anëtar
Aurora Dibra Pedagoge FSHN Kandidat për anëtar
Erzen Koperaj Pedagog FSHSH Kandidat për anëtar
Sead Baraku Pedagog FE Kandidat për anëtar

 

Vendime / Dokumente

Vendime KIZ

Vendimi nr. 1, datë 09.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 2, datë 09.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 4, datë 10.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 5, datë 10.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 6, datë 10.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 7, datë 10.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 8, datë 10.07.2020 i KIZ

Shkrese përcjellëse për mbledhje të jashtëzakonshme të Senatit Akademik, datë 13.07.2020 KIZ

Vendimi nr. 3, datë 13.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 9, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 10, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 11, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 12, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 13, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 14, datë 14.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 15, datë 16.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 16, datë 16.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 17, datë 16.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 19, datë 28.07.2020 i KIZ

Memo datë 28.07.2020

Vendimi nr. 21, datë 29.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 22, datë 29.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 23, datë 31.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 24, datë 31.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 25, datë 31.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 26, datë 31.07.2020 i KIZ

Vendimi nr. 27, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 28, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 29, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 30, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 31, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 32, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 33, datë 03.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 34, datë 05.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 35, datë 07.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 36, datë 12.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 37, datë 12.08.2020 i KIZ

Udhëzim për KZF-të datë 12.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 38, datë 14.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 39, datë 14.08.2020 i KIZ

Vendimi nr. 40, datë 17.08.2020 i KIZ