Akte nënligjore

 

1. Vendimi I KM Nr. 651, datë 14/09/2016

2. Vendimi I KM Nr. 329, datë 12/04/2017

3. Vendimi I KM Nr. 165, datë 21/03/2018

4. Vendimi I KM Nr. 288, datë 21/05/2018

5. Vendimi I KM Nr. 531, datë 11/09/2018

6. Vendimi I KM Nr. 780, datë 26/12/2018

7. Vendimi I KM Nr. 781, datë 26/12/2018

8. Vendimi I KM Nr. 782, datë 26/12/2018

9. Vendimi I KM Nr. 783, datë 26/12/2018

10. Vendimi I KM Nr. 188, datë 13/03/2019

11. Vendimi I KM Nr. 226, datë 17/04/2019

12. Vendimi I KM Nr. 160, datë 19/02/2020

13. Vendimi I KM Nr. 436, datë 03/06/2020

14. Vendimi I KM Nr. 295, datë 10/05/2018 ( I përditësuar)

15. Vendimi I KM Nr. 41, datë 24/01/2018

16. Vendimi I KM Nr. 75, datë 12/02/2018

17. Vendimi I KM Nr. 112, datë 23/02/2018

18. Vendimi I KM Nr. 777, datë 26/12/2018

19. Vendimi I KM Nr. 436, datë 03/06/2020

20. Vendimi I KM Nr. 251, datë 27/03/2020

21. Vendimi I KM Nr. 160, datë 19/02/2020

22. Vendimi I KM Nr. 156, datë 19/02/2020

23. Vendimi I KM Nr. 99, datë 05/02/2020

24. Vendimi I KM Nr. 57, datë 29/01/2020

25. Vendimi I KM Nr. 879, datë 18/12/2019

26. Vendimi I KM Nr. 808, datë 11/12/2019

27. Vendimi I KM Nr. 755, datë 30/11/2019

28. Vendimi I KM Nr. 651, datë 03/10/2019

29. Vendimi I KM Nr. 487, datë 10/07/2019

30. Vendimi I KM Nr. 461, datë 03/07/2019

31. Vendimi I KM Nr. 387, datë 12/06/2019

32. Vendimi I KM Nr. 295, datë 10/06/2019

33. Vendimi I KM Nr. 226, datë 17/04/2019

34. Vendimi I KM Nr. 188, datë 13/03/2019

35. Vendimi I KM Nr. 40, datë 23/01/2019

36. Vendimi I KM Nr. 39, datë 23/01/2019

37. Vendimi I KM Nr. 779, datë 26/12/2018

38. Vendimi I KM Nr. 782, datë 26/12/2018

39. Vendimi I KM Nr. 778, datë 26/12/2018

40. Vendimi I KM Nr.  781, datë 26/12/2018

41. Vendimi I KM Nr. 780, datë 26/12/2018

42. Vendimi I KM Nr. 784, datë 16/12/2018

43. Vendimi I KM Nr. 783, datë 26/12/2018

44. Vendimi I KM Nr.  777, datë 26/12/2018

45. Vendimi I KM Nr. 562, datë 29/09/2018

46. Vendimi I KM Nr. 531, datë 11/09/2018

47. Vendimi I KM Nr. 165, datë 21/03/2018

48. Vendimi I KM Nr. 112, datë 21/03/2018

49. Vendimi I KM Nr. 75, datë 12/02/2018

50. Vendimi I KM Nr. 397, datë 03/05/2017

51. Vendimi I KM Nr. 329, datë 12/04/2017

52. Vendimi I KM Nr. 651, datë 14/09/2016

53. Vendimi I KM Nr. 607, datë 31/08/2016

54. Vendimi I KM Nr. 607, datë 24/12/2015

55. Vendimi I KM Nr. 989, datë 09/12/2015

56. Vendimi I KM Nr. 269, datë 29/03/2017

57. Vendimi I KM Nr. 395, datë 29/04/2015

58. Vendimi I KM Nr. 903, datë 21/12/2016

59. Vendimi I KM Nr. 649, datë 14/09/2011

60. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10, datë 15/05/2019

61. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 03/08/2016

62. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1, datë 12/03/2018

63. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 5, datë 19/02/2018

64. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 6, datë 04.03.2020

65. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1, datë 14/01/2020

66. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10, datë 30/03/2020

67. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 16, datë 08/07/2019

68. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 20, datë 22/09/2017

69. Udhëzim i  përbashkët, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 20, datë 09.2019

70. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 20 datë 18/12/2019

71. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 23 datë 12/09/2020

72. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 22 datë 03/09/2020

73. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 23/06/2020

74. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 11 datë 02/04/2020

75. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10 datë 30/03/2020

76. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 6, datë 30/03/2020

77. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 6, datë 04/03/2020

78. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1 datë 14/01/2020

79. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 30, datë 30/12/2019

80. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 29, datë 21/10/2019

81. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 24, datë 21/10/2019

82. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.

82. Urdhëzim i përbashkët, I Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Mbrojtjes Nr. 20 datë 20/09/2019

84. Urdhër i përbashkët, I Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Mbrojtjes Nr. 1242 datë 14/08/2019

85. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 19, datë 10/09/2019

86. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17, datë 30/07/2019

87. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 14, datë 08/07/2019

88. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 14, datë 27/05/2019

89. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10, datë 15/05/2019

90. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 189, datë 01/04/2019

91. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 5, datë 21/02/2019

92. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 36, datë 23/11/2018

93. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 37, datë 04/12/2018

94. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 15 datë 16/04/2018

95. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 4 datë 16/02/2018

96. Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1 datë 12/02/2018

97. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 32 datë 29/12/2017

98. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 03/08/2016

99. Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 25, datë 10/11/2017