Qendra e Studimeve Albanologjike

 

Programet e Studimit

Doktoratura

  1. Doktoraturë në “Gjuhë shqipe”

 

Kontakt


Drejtor i Qendra e Studimeve Albanologjike: Prof.as.dr. Zamira Shkreli

eMail: zamira.shkreli@unishk.edu.al


Sekretare e Qendra e Studimeve Albanologjike: Ardita Kopliku

eMail: ardita.kopliku@unishk.edu.al