Departamenti i Letërsisë

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Arben Prendi

eMail: arben.prendi@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Elsa Aga

eMail: elsa.aga@unishk.edu.al