Departamenti i Historisë

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Dr. Nertila Ljarja

eMail: nertila.larja@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Ardjana Loku

eMail: ardjana.loku@unishk.edu.al