Departamenti  i Gjuhësisë

 

Programet e Studimit


Bachelor

  1. Gjuhë - Letërsi

Master Shkencor

  1. Master i Shkencave në ''Studime të thelluara në Gjuhësi''

 

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Orjeta Baja 

eMail: orjeta.baja@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Elsa Aga

eMail: elsa.aga@unishk.edu.al