Departamenti i Gjeografisë

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Bresena Kopliku

eMail: bresena.kopliku@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Ardjana Loku

eMail: ardjana.loku@unishk.edu.al