Departamenti i Psikologji dhe Punës Sociale

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Dr. Visar Dizdari

eMail: visar.dizdari@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Kozeta Bushati

eMail: kozeta.bushati@unishk.edu.al