Departamenti i Mësuesisë

 

Kontakt


Pergjegjës Departamenti: Prof. Asoc. Dr. Eranda Bilali

eMail: eranda.bilali@unishk.edu.al


Sekretare Mësimore: Azra Zmijanej

eMail: azra.zmianej@unishk.edu.al