Urdhër për hapjen e pranimeve në programin e studimit të ciklit të tretë Doktoratë në ''Gjuhe Shqipe'' , në Universitetin ''Luigj Gurakuqi'' Shkodër