Trajnimi me temë “ Rëndësia e prezantimit në mësimdhënie/nxënie”

Te nderuar mësues/e!

Kemi kënaqesine t'ju njoftojme se Universiteti i Shkodres "Luigj Gurakuqi" do të ofrojë  trajnimin me temë “ Rëndësia e prezantimit në mësimdhënie/nxënie” me trajnuese Dr. Ilda Erkoçi.

Datat e trajnimit:

28-29 prill 2023, ora 14.00.

Adresa: Fakulteti i Shkencave të Edukimit; Laboratori i TIK, Kati I. Godina tek Prek Cali.

Për të bërë aplikimin tuaj online per këte trajnim, klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/65407?d=04%2F28%2F2023%2000%3A00%3A00