Trajnimi me temë “Mësimdhënia dhe të nxënit e bazuar në projekte”

Kemi kënaqësinë t'ju njoftojmë se Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" do të ofrojë  trajnimin me temë “Mësimdhënia dhe të nxënit e bazuar në projekte” me trajnues Prof. asoc. dr. Alma Hafizi dhe Prof. asoc. dr. Alva Dani.

 

Trajnim i drejtëpërdrejtë

Kohëzgjatja: 18 orë 

Numri i krediteve: 1 kredit

 

Datat e trajnimit:

19-20 Dhjetor 2023, ora 14.00.

 

Adresa: Rektorati i Universitetit të Shkodrës; Laboratori LTEV, Kati III. Sheshi 2 Prilli.

 

Për të bërë aplikimin tuaj online per këte trajnim, klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13471