Thirrje për Konferencën e 15 Euroaziatike

Thirrje për Konferencën e 15 Euroaziatike, akademike ndërkombëtare në shkencat sociale dhe linguistike. Gjuhët që mund të përdoren në Konferencë janë, Turqisht, Polonisht, Shqip dhe Anglisht. 

Për më shumë informacion ju lutem vizitoni faqen e Konferencës,  Eurasian Conferences on Language & Social sciences (eclss.org)