Thirrje per botim ne European Journal of Economics, Law and Social Sciences

Te nderuar Kolege, Profesore dhe Kerkues shkencore, 

Revista (European Journal of Economics, Law and Social Sciences) me ISSN 2519-1284 qe botohet ne GRAZ-AUSTRI do te botohet  nga SCIENDO - DE GRUYTER - Shtepia e njohur gjermane qe boton prej 1749 dhe eshte pjese e Sense Ranking of Academic Publishers - Kerkese e VKM per titujt. Revista eshte e indeksuar ne   WorldCat, World Wide Science, Google Scholar e ne mbi 100 database nderkombetare  me Bord Editorial Nderkombetar (Botim i International Institute for Private, Commercial and Competition Law – Austria), synon te botoje punime shkencore cilesore ne ANGLISHT ne fushen e biznesit, administrimit, te drejtes, shkencave sociale, historise, artit, etnografise, diplomacise etj. Jeni te ftuar te nisni punimet tuaja sa me shpejt per shkak te peer review.

Ju rikujtojme se ne baze te VKM nr. 112 date 23.2.2018 "Per gradat shkencore dhe titujt akademike", jane te vlefshme si revista kombetare dhe nderkombetare, vetem revistat shkencore te indeksuara. Duhet nisur vetem punimi i plote, nuk ka nevoje per abstrakt. Per me shume vizitoni faqen e internetit te Institutit iipccl.org dhe faqen e revistes se SCIENDO - DE GRUYTER tek  https://sciendo.com/journal/EJELS

Indexing: https://sciendo.com/journal/EJELS?tab=abstracting-indexing

Dorezimi i artikullit eshte data  31 MAJ 2024. 

Numri i revistes botohet ne  Qershor  2024.

Publikimi i artikullit  kushton 300 Euro per cdo artikull dhe  200 Euro per cdo bashkeautor.

Per me shume info vizitoni faqen e WEB:  iipccl.org

  Faqja e revistes:            https://iipccl.org/?page_id=4488

SCIENDO - DE GRUYTER:    https://sciendo.com/journal/EJELS

Nisni punimet tuaja ne:   ejels.journal@gmail.com