Thirrje per botim AJBALS


THIRRJA E PARË PËR BOTIM ARTIKUJSH NË REVISTËN SHKENCORE AUSTRIAKE ME FAKTOR IMPAKTI (Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences) (AJBALS) (Mars, 2023) 

  

Të nderuar Kolegë, Profesorë dhe Kërkues shkencorë,  

Në kuadër të Vol. 9 No. 1 të Revistës Ndërkombëtare Shkencore Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences (AJBALS) me FAKTOR IMPAKTI e indeksuar në EBSCO, World Wide Science, WorldCat dhe në qindra Database të tjerë që botohet në GRAZ-AUSTRI me Bord Editorial Ndërkombëtar (Botim i International Institute for Private, Commercial and Competition Law – Austria),  jemi të nderuar t’ju ftojmë të botoni Artikujt tuaj shkencorë në ANGLISHT në fushën e: biznesit, administrimit, të drejtës, shkencave sociale, historisë, artit, etnografisë, diplomacisë, shkencave mjekësore, shkencave të natyrës, shkencave të aplikuara etj.  

Ju lutemi t’ua shpërndani edhe kolegëve tuaj. Niseni punimin tuaj sa më shpejt për shkak të peer review. Ju rikujtojmë, se në bazë të VKM për titujt akademikë, janë të vlefshme si revista ndërkombëtare, vetëm revistat shkencore ndërkombëtare të indeksuara. Duhet nisur vetëm punimi i plotë, nuk ka nevojë për abstrakt. 

Dorëzimi i artikullit është data 20 SHKURT 2023.  

Numri i revistës botohet në Mars, 2023. 

Publikimi i artikullit  kushton 300 Euro për çdo artikull dhe  200 Euro për çdo bashkautor. 

Për më shumë info vizitoni faqen e WEB:  http://iipccl.org/?page_id=2388 

Nisni punimet tuaja në:   ajbals.journal@gmail.com 

Me respekte,
Bordi Editorial i AJBALS