Thirrja e re për bursa teknologjike; Universiteti Klagenfurtit

Thirrje e re për bursa teknologjike në Universitetin e Klagenfurt

Afati 4 shkurt 2024

Të nderuar,

Në emër të OeAD, dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj thirrjen e re për bursa teknologjike nga Universiteti i Klagenfurtit. Aplikimet mund të dorëzohen deri më 4 shkurt 2024.

Do t'ju luteshim që programin t'ua bëni të njohur studentëve si edhe partnerëve tuaj të bashkëpunimit, në universitete ose kompani të ndryshme të TIK .

Zhvillimi pozitiv i tregut rajonal të punës në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) ka çuar në rritjen e nevojës për specialistë të kualifikuar. Universiteti i Klagenfurt (AAU) po i përgjigjet kësaj nevoje duke trajnuar specialistë të kualifikuar në sektorin e TIK-ut dhe duke ofruar Bursat e Teknologjisë në Universitetin e Klagenfurt.

Studentët që mund të aplikojnë:

kanë përfunduar një diplomë Bachelor në Shqipëri të përshtatshme me një nga programet e masterit të listuara më poshtë dhe janë të interesuar për një nga programet e mëposhtme të masterit në gjuhën angleze në AAU:  

  • Master in Mathematics
  • Master in Game Studies and Engineering
  • Master in Informatics
  • Master in Information Management
  • Master in Artificial Intelligence and Cybersecurity
  • Master in Information and Communications Engineering (ICE):

o Drejtimi i Sistemeve Autonome dhe Robotikës; o Drejtimi i Rrjeteve dhe Komunikimeve; o Drejtimi i Inxhinierisë së Biznesit, mund të aplikojnë gjithashtu për këtë bursë njëvjeçare. Bursa është planifikuar të fillojë në semestrin dimëror të vitit 2024. AAU dëshiron të rrisë përqindjen e studentëve femra në shkencat teknike dhe për këtë arsye fton në mënyrë specifike vajzat e kualifikuara të aplikojnë për një bursë teknologjike.

Aplikantët e interesuar ftohen të marrin pjesë në sesionet e informimit online në ditët:

E martë, 12 dhjetor, ora 15:00 (CET) dhe në vazhdim

E martë, 16 janar, ora 14:00 (CET)

Hyrja: https://classroom.aau.at/b/tos-2ze-84h-ghk (nuk kërkohet regjistrim paraprak)

Bashkëlidhur si edhe në faqen tonë të internetit do të gjeni informacione në gjermanisht dhe anglisht me të gjitha detajet përkatëse.

Thirrja për aplikim dhe formulari online janë në dispozicion në anglisht në bazën e të dhënave të bursave: (https://grants.at/en/?=MzQ2ODBfMzY1NDZfNQ==)

University_of_Klagenfurt_Technology_Scholarships_Flyer_2024_25_fin__1_.pdf